Our Past Presidents


SCROLL OF HONOUR - PRESIDENTS


SL. NO. Name Year
1 SIR M. VISVESVARAYA,
Founder & Former Dewan of Mysore
1917 - 1918
2 SIR. M. KANTHARAJ URS,
Former Dewan of Mysore
1918 - 1919
3 SIR. ALBION R. BANERJI,
Former Dewan of Mysore
1919 - 1922
4 MR. MIR HUMZA HUSSAIN,
Former Inspector General of Police
1922 - 1926
5 MR. C. S. BALASUNDARAM IYER,
Former Chief Secretary
1926 - 1930
6 MR. K. MATTHAN,
Former Dewan Bahadur of Mysore
1930 - 1935
7 SIR. S. P. RAJAGOPALACHAR,
Former Dewan of Mysore
1935 - 1937
8 SIR. N. MADHAVA RAU,
Former Dewan of Mysore
1937 - 1941
9 MR. K. V. ANANTHARAMAN 1941 - 1945
10 DR. F. H. NORONHA 1945 - 1946
11 SIR. ALBION R. BANERJI,
Former Dewan of Mysore
1946 - 1947
12 SIR. N. MADHAVA RAU,
Former Dewan of Mysore
1947 - 1949
13 DR. S. SUBBA RAO 1949 - 1951
14 MR. M. A. SRINIVASAN 1951 - 1952
15 MR. J. B. MALLARADHYA,
IAS (Retd)
1952 - 1955
16 MR. V. S. NATARAJAN 1955 - 1956
17 MR. G. R. ETHIRAJALU NAIDU 1956 - 1957
18 DR. B. VENKATA SUBBA RAO 1957 - 1958
19 DR. B. JAYARAM 1958 - 1959
20 MR. K. H. SRINIVASAN 1959 - 1961
21 MR. J. L. D’SA 1961 - 1962
22 DR. M. N. MAHADEVAN 1962 - 1963
23 MR. P. SAMBIAH 1963 - 1964
24 MR. S. A. SRINIVASAN 1964 - 1965
25 MR. G. S. VENKATARAMANA IYER 1965 - 1966
26 MR. V. M. GHATAGE 1966 - 1967
27 MR. N. LAKSHMAN RAU 1967 - 1968
28 DR. K. ASWATH NARAYAN RAO 1968 - 1969
29 MR. M. D. SHIVANANJAPPA 1969 - 1970
30 MR. M. K. RAMACHANDRA 1970 - 1971
31 MR. G. SHIVAPPA 1971 - 1972
32 MR. H. V. NARAYANA RAO 1972 - 1973
33 MR. S. G. RAMACHANDRA 1973 - 1974
34 PROF. A. C. DEVE GOWDA 1974 - 1976
35 PROF. T. RAMESAN 1976 - 1977
36 MR. P. GOPALAN NAIR 1977 - 1978
37 MR. B. S. HANUMAN 1978 - 1979
38 MR. B. V. RATHNAIAH SETTY 1979 - 1980
39 MR. B. SHANKARAPPA 1980 - 1981
40 MR. C. M. REDDY 1981 - 1982
41 MR. M. SRINIVASA RAO 1982 - 1983
42 DR. S. R. CHANDRASHEKAR 1983 - 1984
43 DR. D. S. CHANDER 1984 - 1985
44 MR. G. M. NATARAJAN 1985 - 1986
45 MR. M. R. DORAISWAMY IYENGAR 1986 - 1987
46 DR. K. THIMMAPPAIAH 1987 - 1988
47 DR. K. M. PRAKASH 1988 - 1989
48 MR. T. RAMAKRISHNA 1989 - 1990
49 MR. S. R. VASANTHAKUMAR 1990 - 1991
50 MR. P. T. KASTURI 1991 - 1992
51 MR. M. V. C. TALWAR 1992 - 1993
52 DR. N. A. NARAYANASWAMY 1993 - 1994
53 DR. T. R. NAGARAJ 1994 - 1995
54 MR. M. N. PRAKASH 1995 - 1996
55 DR. H. PARAMESH 1996 - 1997
56 DR. R. NARAYANASWAMY 1997 - 1998
57 MR. N. HIRANYA 1998 - 1999
58 MR. M. R. RASHID 1999 - 2000
59 PROF. B. SADASHIVA MURTHY 2000 - 2001
60 MR. R. P. NANJAPPA 2001 - 2002
61 MR. R. A. NAGARAJA GUPTA 2002 - 2003
62 MR. B. N. GARUDACHAR,
IPS (Retd)
2003 - 2004
63 MR. H. G. BALAGOPAL 2004 - 2005
64 MR. C. VENKATESH PRASAD 2005 - 2006
65 MR. H. A. DEVENDRA KUMAR 2006 - 2007
66 MR. Y. K. PUTTASOME GOWDA,
IAS (Retd)
2007 - 2008
67 DR. S. NARASIMHA RAO 2008 - 2009
68 MR. B. V. SUDARSHANA 2009 - 2010
69 MR. S. UDAY SHANKAR 2010 - 2011
70 MR. U. B. BHAT 2011 - 2012
71 MR. B. S. ARUN KUMAR 2012 - 2013
72 DR. A. J. ANANDAN,
IPS (Retd)
2013 - 2014
73 MR. M. N. SURESH 2014 - 2015
74 MR. K. JAIRAJ,
IAS (Retd)
2015 - 2016
75 MRS. SHOBHA NEELAKANTAPPA 2016 - 2017
76 2017 - 2018
77 MR. M. S. GIRIDHAR 2018 - 2019
78 MR. S. SURESH NAIDU 2019 - 2020
MEMBER LOGIN