Our Past Presidents


SCROLL OF HONOUR - PRESIDENTS


SL. NO. Name Year
1 SIR M. VISVESVARAYA,
Founder & Former Dewan of Mysore
1917-1918
2 SIR. M. KANTHARAJ URS,
Former Dewan of Mysore
1918-1919
3 SIR. ALBION R. BANERJI,
Former Dewan of Mysore
1919-1922
4 MR. MIR HUMZA HUSSAIN,
Former Inspector General of Police
1922-1926
5 MR. C. S. BALASUNDARAM IYER,
Former Chief Secretary
1926-1930
6 MR. K. MATTHAN,
Former Dewan Bahadur of Mysore
1930-1935
7 SIR. S. P. RAJAGOPALACHAR,
Former Dewan of Mysore
1935-1937
8 SIR. N. MADHAVA RAU,
Former Dewan of Mysore
1937-1941
9 MR. K. V. ANANTHARAMAN 1941-1945
10 DR. F. H. NORONHA 1945-1946
11 SIR. ALBION R. BANERJI,
Former Dewan of Mysore
1946-1947
12 SIR. N. MADHAVA RAU,
Former Dewan of Mysore
1947-1949
13 DR. S. SUBBA RAO 1949-1951
14 MR. M. A. SRINIVASAN 1951-1952
15 MR. J. B. MALLARADHYA,
IAS (Retd)
1952-1955
16 MR. V. S. NATARAJAN 1955-1956
17 MR. G. R. ETHIRAJALU NAIDU 1956-1957
18 DR. B. VENKATA SUBBA RAO 1957-1958
19 DR. B. JAYARAM 1958-1959
20 MR. K. H. SRINIVASAN 1959-1961
21 MR. J. L. D’SA 1961-1962
22 DR. M. N. MAHADEVAN 1962-1963
23 MR. P. SAMBIAH 1963-1964
24 MR. S. A. SRINIVASAN 1964-1965
25 MR. G. S. VENKATARAMANA IYER 1965-1966
26 MR. V. M. GHATAGE 1966-1967
27 MR. N. LAKSHMAN RAU 1967-1968
28 DR. K. ASWATH NARAYAN RAO 1968-1969
29 MR. M. D. SHIVANANJAPPA 1969-1970
30 MR. M. K. RAMACHANDRA 1970-1971
31 MR. G. SHIVAPPA 1971-1972
32 MR. H. V. NRAYANA RAO 1972-1973
33 MR. S. G. RAMACHANDRA 1973-1974
34 PROF. A. C. DEVE GOWDA 1974-1976
35 PROF. T. RAMESAN 1976-1977
36 MR. P. GOPALAN NAIR 1977-1978
37 MR. B. S. HANUMAN 1978-1979
38 MR. B. V. RATHNAIAH SETTY 1979-1980
39 MR. B. SHANKARAPPA 1980-1981
40 MR. C. M. REDDY 1981-1982
41 MR. M. SRINIVASA RAO 1982-1983
42 DR. S. R. CHANDRASHEKAR 1983-1984
43 DR. D. S. CHANDER 1984-1985
44 MR. G. M. NATARAJAN 1985-1986
45 MR. M. R. DORAISWAMY IYENGAR 1986-1987
46 DR. K. THIMMAPPAIAH 1987-1988
47 DR. K. M. PRAKASH 1988-1989
48 MR. T. RAMAKRISHNA 1989-1990
49 MR. S. R. VASANTHAKUMAR 1990-1991
50 MR. P. T. KASTURI 1991-1992
51 MR. M. V. C. TALWAR 1992-1993
52 DR. N. A. NARAYANASWAMY 1993-1994
53 DR. T. R. NAGARAJ 1994-1995
54 MR. M. N. PRAKASH 1995-1996
55 DR. H. PARAMESH 1996-1997
56 DR. R. NARAYANASWAMY 1997-1998
57 MR. N. HIRANYA 1998-1999
58 MR. M. R. RASHID 1999-2000
59 PROF. B. SADASHIVA MURTHY 2000-2001
60 MR. R. P. NANJAPPA 2001-2002
61 MR. R. A. NAGARAJA GUPTA 2002-2003
62 MR. B. N. GARUDACHAR,
IPS (Retd)
2003-2004
63 MR. H. G. BALAGOPAL 2004-2005
64 MR. C. VENKATESH PRASAD 2005-2006
65 MR. H. A. DEVENDRA KUMAR 2006-2007
66 MR. Y. K. PUTTASOME GOWDA,
IAS (Retd)
2007-2008
67 DR. S. NARASIMHA RAO 2008-2009
68 MR. B. V. SUDARSHANA 2009-2010
69 MR. S. UDAY SHANKAR 2010-2011
70 MR. U. B. BHAT 2011-2012
71 MR. B. S. ARUN KUMAR 2012-2013
72 DR. A. J. ANANDAN,
IPS (Retd)
2013-2014
73 MR. M. N. SURESH 2014-2015
74 MR. K. JAIRAJ,
IAS (Retd)
2015-2016
75 MRS. SHOBHA NEELAKANTAPPA 2016-2017
76 2017-2018
77 MR. M. S. GIRIDHAR 2018-2019
78 MR. S. SURESH NAIDU 2019-2020
MEMBER LOGIN